MR.GIS - CBS Tabanlı Demiryolu Bakın Onarım Optimizasyon Sistemi

MR.GIS   Demiryolu taşımacılığı, ulaşım sektöründeki teknolojik gelişmelere ve yatırımlara paralel olarak taşımacılık pazarında önemli bir yer almaya başlamıştır. Demiryolu taşımacılığındaki önemli iki kavram, bakım yenileme faaliyetleri ve sistemin her zaman kullanıma hazır olmasıdır. Sistemin uzun süre ayakta kalabilmesi için sistem sorumlularının belirlenmesi, kısa, orta ve uzun dönem bakım yenileme faaliyetlerinin planlanması, programlanması, optimizasyonu ve varlıklarının geniş bir bakış açısıyla analizleri gerekmektedir. Demiryolu sistemlerinin uzun dönemde stratejik, kısa ve orta dönemde ise taktiksel planlamalarının gerçekleştirilmesi çok miktarda verinin işlenmesini,ve analizini gerektirmektedir.

MR.GIS   Bu çalışmada, demiryolu taşımacılığının etkinleştirilmesi hedeflenmiş, istatistiksel yöntemler kullanılarak demiryolu hatlarında meydana gelen hat geometrisi bozulmalarının bilgi sistemleri destekli bir modelinin oluşturulması amaçlanmıştır. Elde edilen bozulma modeliyle, demiryolu hatları için kısa ve uzun dönemlerde yapılacak bakım ve/veya yenileme (BY) programlarının hazırlaması mümkün olacaktır.

   Hatların etkinliğinin sağlanması için toplanan veriler, elde edilen modeller ve hazırlanan iş programlarıyla ilgili bilgiler işlenmeli ve kullanılır hale dönüştürülmelidir. Bunun için ise belirli bir sistemin var olması gerektirmektedir. MR.GIS çözümünde hatlara ait coğrafi ve coğrafi olmayan verileri birleştirmek, hazırlanan bakım ve yenileme programlarını görsel bir ortamda takip edip kararlar almak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


   MR.GIS ile
   · Hatlara ve sanat yapılarına ilişkin yapım ve mevcut durum bilgileri
   · Bakım ve yenileme bilgileri
   · İşletme bilgileri girilebildiği gibi, bu bilgilerin ışığında;
   · Bakım-yenileme planlaması
   · Optimizasyon
   · Sorgulamalar ve raporlamalar
   gerçekleştirilebilmektedir.

   MR.GIS çözümünde altyapısı ve sanat yapıları ile mevcut hat bilgileri, maliyetleri ile bakım ve yenileme bilgileri, ölçüm bilgileri, işletme bilgileri kayıt altına alınabilmektedir. Bu bilgiler harita üzerinde gösterilebildiği gibi harita üzerinden Km esasına dayalı hat yaşı, hat ve hatta kullanılan malzemeler, sorunlu hat kesimleri, sanat yapıları ve envanter bilgileri, kullanım yoğunluğu, kulanım hızları, ayrıca yerleşim yerleri, akarsular gibi etkenlere yakınlık analizleri, istasyonlar ve malzemelere mevcut karayolları ile erişilebilirlik durumu gibi pek çok gelişmiş analizlere tabi tutulabilmektedir.

   MR.GIS çözümü, TUBITAK tarafından ulusal bir kazanım olarak kabul edilmiş ve destek kapsamına alınmıştır. Çalışmalarımız, ülkemize faydalı bir çözüm sunmaya ek olarak CBS tabanlı bir çözüm sunması ile de dünyada bir ilktir. Bu özellikleriyle uluslararası teknolojik çözümler arasında yer alan projemizi ülkemiz adına gururla tanıtmaktayız.


MR.GIS