Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin Sayısallaştırılması Kapsamında Ortofotoların Edinimi ve Oluşturulması Projesi

   T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, tüm ülke sınırlarını kapsayacak şekilde (780.000 Km²) 2014 yılında başlatılan “Arazi Parsel Tanımlama Sistemi” Projesi, o güne kadar dünyada yapılan türünün en büyüğü olup, ana amacı ülkeye alan bazlı tarımsal destek sistemi sunmaktır. Proje kapsamında 7 uçak ve 140 kişilik ekiple, 30 cm. GSD ayırma gücünde 220.000 sayısal görüntü, 1875 yer kontrol noktası ve 58000 ortofoto harita elde edilmiştir. 18 aylık takvim süresinde tamamlanan bu proje, alınan hava fotoğraflarının, tesis edilen yer kontrol noktalarının ve üretilen ortofoto haritaların yüksek kalite ve hassasiyet standartlarını sağlanması için 3600 görüntü/gün işleme kapasiteli ciddi bir altyapı ve çıkacak sorunların kısa sürede çözülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

LPIS