Mescioğlu Haber Kaynağı

FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ


AMAÇ:
Ülkemizde hızla büyüyen ve artan kalkınma hedefleri doğrultusunda güncel ve doğru harita ve coğrafi bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Bu ihtiyaca en hızlı ve çağdaş cevap veren yöntemin sayısal fotogrametrik harita üretimi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu üretimi gerçekleştirmede en son teknolojiyi içeren donanım ve yazılımı kullanmanın yanında, bunu kullanacak nitelikli teknik eleman bulma sıkıntısı gerek kamu, gerekse özel sektörün önemli bir sorunu olma özelliğini korumaktadır. Sektörün acil gereksinim duyduğu bu eleman sıkıntısını aşmada bir ilki gerçekleştirmek üzere Hacettepe Üniversitesi ile Mescioğlu Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Müşavirlik A.Ş. bir araya gelerek 20 Haziran-07 Eylül 2016 tarihleri arasında “Fotogrametrik Kıymetlendirme Operatörü Yetiştirme” yönünde sertifikalı bir eğitim programı gerçekleştirmiştir. Sonrasında gelen olumlu geri bildirimler üzerine anılan eğitimin tekrarlanmasına karar verilmiştir. Eğitimden hedeflenen; fotogrametrik harita üretimini gerçekleştirecek nitelikli teknik eleman yetiştirmenin yanında, bu üretimin teknik esaslara uygunluğunu denetleyecek teknik eleman açığına da çözüm getirmektir.

 

ÖĞRENCİLERDE ARANACAK KOŞULLAR

• Tercihen Üniversitelerin Haritacılık Ön lisans (Tekniker, Teknisyen) veya Lisans Bölümü mezunu veya öğrencisi olmak
• Stereo görüş yeteneğine sahip olmak
• Haritacılık alanında kullanılan yazılımlarla ilgili altyapısı bulunmak
• Belirtilen süre içinde ön kayıt yaptırmış olmak

 

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Mezuniyet (Diploma) veya Öğrenci Belgesi fotokopisi
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi)
• Eğitime katılım isteğini bildirir kısa dilekçe (Adres, telefon, e-mail iletişim bilgilerini de içeren)
Not: İstekliler ön kayıt başvuru belgelerini posta ya da e-posta ile Mescioğlu A.Ş. internet adresine gönderebilir. Postadaki gecikmeler mazeret kabul edilmez.


KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu - İndirme Bağlantısı
• İlk taksitin ödendiğini belirtir banka dekontu
• Çalıştığı kurum ya da şirket tarafından gönderiliyor ise ilgili kuruluştan resmi yazı

İNDİRİLEBİLİR İÇERİK


FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME OPERATÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİMİ
(16 Ocak – 07 Nisan 2017)

ÖNEMLİ TARİHLER:
02 Ocak – 06 Ocak 2017 Ön Kayıt İşlemleri (Mescioğlu Mühendislik A.Ş., Ümitköy)
09 Ocak – 13 Ocak 2017 Mülakat ve Kesin Kayıt (Mescioğlu Mühendislik A.Ş., Ümitköy)
16 Ocak – 27 Ocak 2017 Kuramsal Eğitim (H.Ü. Geomatik Mühendisliği Bölümü, Beytepe Saat: 09:30-12:30 )
30 Ocak – 07 Nisan 2017 Uygulama Eğitimi (Mescioğlu Mühendislik A.Ş. Ümitköy, Saat: 18:30-21:30)

Not: Kayıt işlemleri ve Eğitimler hafta içi 5 gün olacak şekilde planlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen www.mescioglu.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Sorularınız ve kayıt işlemleri için: Ayşe Penezoğlu (0312 235 20 00/114)


H.Ü. GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VE MESCİOĞLU A.Ş. İŞBİRLİĞİ

FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME OPERATÖRÜ YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI
KURAMSAL VE UYGULAMALI EĞİTİM PLANLAMASI

A. KURAMSAL EĞİTİM (30 Saat = 2 Hafta)

1. FOTOGRAMETRİYE GİRİŞ
 Genel Tanım (Fotogrametri Nedir?)
 Fotogrametrinin Sınıflandırılması
 Tarihçe (Dünyada ve Ülkemizde)
 Fotogrametrinin Diğer Uygulama Alanları

2. FOTOGRAMETRİNİN TEMEL PRENSİPLERİ
 İzdüşüm (Projeksiyon) ve Kuralları
 İzdüşüm Çeşitleri
 Fotogrametride Kullanılan Ölçü Birimleri
 Görüntü Algılama Sistemleri (Sayısal Hava Kameraları)
 Stereoskopik Görüntü Çekme Yöntemleri
 Görüntü ve Harita Karşılaştırması
 Yükseklik Farklarından İleri Gelen Görüntü Kayması
 Görüntü (Resim) Eğikliğinden İleri Gelen Görüntü Kayması

3. STEREOSKOPİK GÖRME
 Gözün Yapısı
 Stereoskopik Görüş
 Stereoskopik Görüşün Geometrik İncelenmesi
 Stereoskopik Görüş Elde Etme
 Ölçü Markası

4. FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME DONANIM VE YAZILIMLARINA GİRİŞ
• Yazılım ve Donanım Tanıtımı
• Stereo Görüntü Üzerinde Gezinme
• Basit Uygulamalar

5. STEREOFOTOGRAMETRİNİN ESASLARI
 Yöneltme Kavramı
 İç Yöneltme
 Dış Yöneltme
 Karşılıklı Yöneltme
 Kesin (Mutlak) Yöneltme

6. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜLERİNE AİT BAZI KAVRAMLAR
• Görüntü Ölçeği
• Görüntünün Kapladığı Alan
• Görüntü Ayırma Gücü, Yer Örnekleme Aralığı (GSD)
• Spektral Aralık ve Radyometrik Güç
• Görüntü Sürüklenmesi
• Düşey Abartma

7. SAYISAL HAVA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEKİ DETAYLARIN YORUMLAMAYA YARDIMCI ÖZELLİKLERİ
• Şekil
• Büyüklük
• Detayın Niteliği
• Renk tonları
• Gölge
• Doku
• Yer (Coğrafya)
• Ölçek

8. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
 Tanım
 Kontrol Noktalarını Belirleme Yöntemleri
 Fotogrametrik Harita Üretiminde Uygulanan Nokta Sıklaştırma Yöntemleri
 Fotogrametrik Nirengide Kullanılan Nokta Türleri
 Fotogrametrik Nirengi Ölçme Yöntemleri

9. SAYISAL (DİGİTAL) FOTOGRAMETRİ VE SAYISAL HARİTA
 Sayısal Görüntü Verilerinin Yapısı (Raster ve Vektör Veri Kavramları)
 Otomatik Ölçmeler
 Vektör Veri Toplama (Detay ve Eşyükselti Eğrisi Çizimi)
 Sayısal Harita (Veri Katmanları) ve Ölçeğe Göre İçerik (Legand) Bilgisi
 Sayısal Harita Üretim Yöntemleri
 Editleme
 CBS ve Sayısal Harita Farklılığı
 Sayısal Haritayı Baskıya Hazırlama

10. ORTOFOTO
 Tanım
 Sayısal (Digital) Ortofoto İlkesi (Ortorektifikasyon)
 Otomatik Sayısal Yüzey Modeli ve Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi
 Radyometrik ve Geometrik Hatalar ve Düzeltilme Esasları
 Mozaikleme
 Neden Ortofoto ?
 Ortofoto Ürün Türleri
 True Ortofoto

Not: Kuramsal eğitimde, her ana konu başlığı günde 3 saat (18:30-21:30) olarak düşünülmüştür.

B. UYGULAMA EĞİTİMİ (150 Saat = 9 Hafta)

1. Stereo Şayısallaştırma
 Proje Hazırlanması
 Program Arayüzü ve Stereo Çizim Araçlarının (Toollarının) İncelenmesi
 3D Mouse Ayarları ve Kullanım Uygulaması
 Detay Yorumlama Uygulamaları
 3 Boyutlu Arazi Aüzeyine Yanaşma, Yer Kotu Atma
 Kapalı Alan Çizim Uygulaması
 Çizgisel Detay (yol, şev, bina vb.) Çizimi
 Eşyükselti Eğrisi (Münhani) Çizimi

2. Fotogrametrik Nirengi Uygulamaları
 Proje Hazırlanması
 Model ve Kolon Bağlama Uygulamaları
 Dengeleme Öncesi Proje İrdelemesi
 Fotogrametrik Nirengi Dengeleme ve Yorumlama

3. Ortofoto Üretim Uygulamaları
 Proje Hazırlanması
 Sayısal Yükseklik Modeli Hazırlanması ve Tanıtılması
 Ortorektifikasyon (Düşeye Çevirme)
 Seamline Üretim ve Editleme
 Mozaik Üretim
 Pafta Bazlı Ortofoto Harita Üretimi
 Ortofoto Çıktısı Alma

Not: Uygulama eğitiminde her konu ana başlığı ve alt başlıklar için süre (saat) ve zaman (hafta) düzenlemesi, daha sonra hazırlanacak ayrıntılı zaman çizelgesinde gösterilecektir.

TOPLAM SÜRE: Yaklaşık 3 Ay

 Haberi Paylaş

Haberlere Geri Dön